10498072_911038638910538_785966136498811170_o

17, 18, 19 октомври 2014г.

село Кабиле, община Тунджа, област Ямбол

Първи национален фолклорен събор за тъпанджии – солисти и участници в народни състави „Ангел Кръстев”. Съборът има конкурсен характер. Целта му е да популяризира българската народна музика и в частност тъпана – един от

най-разпространените инструменти във всички фолклорни региони на България. Изпълнителите на този инструмент ще имат възможността да демонстрират високото си майсторството. Председател на журито е световноизвестният майстор на ударни инструменти Стоян Янкулов – Стунджи.

Съборът се провежда с подкрепата на Министерството на културата, а организатори са Община Тунджа, кметството и читалището на с. Кабиле и Фолклорен ансамбъл „Тунджа“.

Заявки за участие във фестивала се приемат най-късно до 04.10.2014 г. на e-mail:sabortapan@abv.bg, както и на адрес: община Тунджа, пл. „Освобождение“ №1, гр. Ямбол.